AKTIVITETER 2019/20


Barneidrettsgruppa i Otra IL kan sesongen 2018/19 tilby følgende aktiviteter:

Lek&allsidig aktivitet

Denne aktiviteten har barn 4-6 år som målgruppe (til og med barnehagealder), og finner sted i 2/3 dels hall i Otrahallen onsdager kl 1700-1800, med unntak av skoleferiene i perioden 1.sept til 1.mai.

Det er mulig for barn yngre en 4år og med, men da på eget "ansvar". Det vil alltid være en ansvarlig tilstede, men aktivitetene er stort sett fri lek, men med foreldre hjelp.

Ansvarlige denne sesongen vil være ? og ?

Allidrett for 1 & 2 klasse - TERMIN ALLIDRETT 19-20.pdf

 

Denne aktiviteten er åpen for alle barn i 1 og 2.klasse, og vil rullere på de forskjellige gruppene i Otra IL og et par andre lag. Aktiviteten vil alltid være torsdager kl 1700-1800, på forskjellige steder. Her settes det også pris på foreldrehjelp, så bli med barnet ditt.

Ansvarlige denne sesongen vil være: ? og ?

 

Levert av IdrettenOnline