AKTIVITETER 2022/23


Barneidrettsgruppa i Otra IL kan sesongen 2022/23 tilby følgende aktiviteter:

Lek & allsidig aktivitet

Denne aktiviteten har barn 3-6 år som målgruppe (til og med barnehagealder), og finner sted i 2/3 dels hall i Otrahallen onsdager kl 1700-1800, med unntak av skoleferiene i perioden 1.sept til 1.mai.

Det er mulig for barn yngre en 3 år og med, men da på eget "ansvar". Det vil alltid være en ansvarlig tilstede, men aktivitetene er stort sett fri lek, men med foreldre hjelp.

Ansvarlige denne sesongen vil være ? og ?

Allidrett for 1 & 2 klasse UTKAST_TERMIN ALLIDRETT 22-23.pdf

 

Denne aktiviteten er åpen for alle barn i 1 og 2.klasse, og vil rullere på de forskjellige gruppene i Otra IL og et par andre lag. Aktiviteten vil alltid være torsdager kl 1700-1800, på forskjellige steder. Her settes det også pris på foreldrehjelp, så bli med barnet ditt.

Denne sesongen deler vi gruppa i 2 og har organisert lek og aktiviteter torsdager i partallsuker for 1. klassinger og All-Idrett i den mer tradisjonelle formen for 2. og 3.klasse i oddetallsuker.

Ansvarlige denne sesongen vil være: Sonja Jervidalo og Yonatan Shisay