”SUM” Spenning – Utfordring – Mestring 
for barn og ungdom i alderen 10 til 18 år pluss familien (far og mor) 

Retningslinjer for ungdoms idrett (NIF)
Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at grunnlaget for deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best mulig.
Idrettsutdanning må tilrettelegges slik at ungdom kan delta.
Idrettsutdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov. (NIF) 

Det viser seg at barn og unge i dagens samfunn trekkes mot nye former for idrettslige aktiviteter, som gir fysiske og spennende utfordringer (adrenalin kick). Dette er aktiviteter hvor barn og ungdom kan styre seg selv, bestemme hva de vil og når de vil. Egen mestring betyr mer enn å vinne over andre. Et miljø hvor ordet elite er fraværende og hvor man får dekket et behov gjennom aktiviteter hvor tilbudet er å holde seg i form, gi fysisk velvære og et sosialt fellesskap. 

Otra Idrettslag tilbyr, i tillegg til konkurranseidrett, aktiviteter hvor egen mestring er hovedmålet og hvor ungdom mellom 10 til 18 år kan oppnå et ”adrenalin kick” og en mestring opplevelse i sammen med venner eller familie.

Aktiviteten er et supplement og en styrke til dagens særidretter og gjennomføres i Otra IL’s regi.

Aktivitetene i ”SUM” er satt sammen av ungdoms egne ønsker fremkommet i en spørre undersøkelse, for Otra IL Barneidrettsgruppe, gjennomført av ungdom ved Hornnes Videregående skole våren 2003.

Følgende aktiviteter blir presentert i ”SUM” og gjennomført sesongen 2003/04:
Jakt på – elg, rådyr, hjort, hare, fugl, samt vinterjakt og bruk av feller og hund i jakt.
Natur foto og film – av elg, rådyr, hjort, hare, orre og tiur leik, samt høst- vår- og vinterlandskap.
Overlevelse i vår, sommer, høst og vinter natur.
Fluefiske.
Skyting med – pistol (luft og skarpt) og pil og bue.
Vannkrig med vannpistoler og vanngeværer.
Fjellklatring og Rapellering.
Elvekajakk, Pro rafting og rafting.

Livredning, ”Scuba diving”, svømming og vannpolo.
Rulleski og rulleskøyter.
Bandy, hockey, lengdeløp og kunstløp.
Slalom, telemark og snowboard for nybegynnere, amatører og proffer.
Ski og brett hopp.
Aerobic, Step og styrketrening.
Judo, boksing og bryting.
Commando løp (hinder/oppgaver hentet fra de gjennomførte aktivitetene).
Fotball i ”binge”.
Strand håndball, fotball og volleyball.
Amerikansk fotball og rugby.
Nye aktiviteter for fremtiden er tenkt
”Skateboard”, BMX sykling, ”Pumping”, ”Jumping” og  ”Down hill” med sykkel, motorcross, trial, ”paintball” og vannsport aktiviteter, men dette avhenger av utbygde arenaer.