Lek og allsidig aktivitet for barn i alderen 4 til 6 år.

Lek og allsidig aktivitet skal prege tilbudet. Aktiviteter med krav til grunnleggende motoriske ferdigheter som f. eks. å gå, løpe, hoppe, balansere, kaste, gripe, fange, henge, må få en sentral plass. Aktiviteten må varieres
med ulike redskaper og miljø (NIF).

Otrahallen er et stort rom for allsidig aktivitet og lek