AKTIVITETER 2023/24


Barneidrettsgruppa i Otra IL kan sesongen 2023/24 tilby følgende aktiviteter:

Lek & allsidig aktivitet

Denne aktiviteten har barn 3-6 år som målgruppe (til og med barnehagealder), og finner sted i 2/3 dels hall i Otrahallen onsdager kl 1700-1800, med unntak av skoleferiene i perioden 1.sept til 1.mai.

Det er mulig for barn yngre en 3 år og med, men da på eget "ansvar". Det vil alltid være en ansvarlig tilstede, men aktivitetene er stort sett fri lek, men med foreldre hjelp.

Ansvarlige denne sesongen vil være ? og ?

Allidrett for 1. klasse

Denne aktiviteten har barn i første klasse som målgruppe, og finner sted i 1/3 dels hall i Otrahallen onsdager kl 1700-1800, med unntak av skoleferiene i perioden 1.sept til 1.mai.

Dette blir en litt organisert aktivitet, med instruktør

Ansvarlige denne sesongen vil være: Kari Stulien Robstad

Allidrett for 2 & 3 klasse TERMIN ALLIDRETT_Vinter 24.pdf

 Denne aktiviteten er åpen for alle barn i 2 og 3. klasse, og vil rullere på de forskjellige gruppene i Otra IL og et par andre idrettslag. 

Aktiviteten vil alltid være torsdager kl 1700-1800, på forskjellige steder. Her settes det også pris på foreldrehjelp, så bli med barnet ditt.