Alllidrett for barn i alderen 7 til 8år

Der er viktig at barna over en to års periode får et tilbud der de får innføring i flere ulike idretters grunnteknikker. Samtidig bør de få tilstrekkelig tid til å øve seg i disse teknikkene. I denne idrettsopplæringen skal den enkelte ha reell mulighet til å lære seg de grunnleggende ferdighetene som særpreger de enkelte idrettene vedkommende deltar i. Det bør derfor ikke legges opp til for mange idretter innen rammen av et år. Det understrekes samtidig at ingen idrett må bli ”helårs idrett” for barn under 10 år. Utarbeiding av årsplaner er en god sikring for å få til en fornuftig fordeling av flere idretter (NIF).

Målet er å gi en innføring i og presentasjon av de lokale idretter, så som
sykkel, orientering, badminton, ski, skiskyting, innebandy, friidrett, fotball og håndball (særidretter i Otra IL).
bowling, taekwondo (klubber og lag ikke tilsluttet Otra IL).

Særidrettene vil i tillegg til idrettsskolen arrangere egne treninger for barn i alderen 7 til 8 år innenfor NIF’s bestemmelser om barneidrett.


Levert av IdrettenOnline